Leczenie jesiennej depresji - terapia światłem

Leczenie jesiennej depresji - terapia światłem

 

Jesień jest porą roku, w której dni stają się krótsze od nocy i dociera do nas coraz mniej światła. To poważnie wpływa na nasze samopoczucie. Do potocznego języka weszły takie określenia, jak "jesienne smutki" czy "jesienna depresja". Obrazują one zjawisko (a właściwie wachlarz zjawisk), które staje się udziałem wielu ludzi w okresie tzw. przesilenia jesiennego, a potem także w trakcie zimy. Podczas okresu jesienno-zimowego wielu ludzi obserwuje u siebie większe niż zwykle zmęczenie, nieznaczny przyrost wagi, trudności z porannym wstawaniem i częstszy smutek. Niektórzy doświadczają tych objawów w bardzo silnej formie – smutek i przygnębienie oraz spadek energii stają się dla nich tak obezwładniające, że uniemożliwiają im lub bardzo poważnie komplikują normalne, codzienne funkcjonowanie (Terman i współaut. 1998a).

Typowe symptomy sezonowych zaburzeń nastroju to: stany depresyjne (uczucie niepokoju, smutku, lęku i przygnębienia, niemożność pełnego przeżywania radości i przyjemności); brak energii lub znaczne obniżenie jej poziomu; trudności z koncentracją, brak motywacji i drażliwość; zwiększona potrzeba snu, trudności z porannym wstawaniem; wzrost apetytu – zwłaszcza na słodycze i węglowodany (często wieczorem albo nocą); znaczące przybranie na wadze; znaczne obniżenie napędu (również osłabienie popędu seksualnego). Symptomy te pojawiają się jesienią, nasilają się zimą i zazwyczaj mijają z nastaniem wiosny (Terman i współaut.1955). Niektóre cierpiące na sezonową depresję osoby obserwują u siebie w okresie wiosenno-letnim pobudzenie energii i kreatywności.

Podstawową metodą leczenia depresji zimowej jest terapia białym, jaskrawym światłem (Święcicki, 2007). Nieco nieprecyzyjnie nazywa się tę formę leczenia „fototerapią”. Nie jest to może określenie najbardziej trafne, ponieważ jednak powszechnie je przyjęto, będzie także używane w tym artykule.

Można dziś zdecydowanie stwierdzić, że klasyczna fototerapia jest skuteczną i specyficzną metodą leczenia depresji zimowej (tzn. że działanie metody nie ogranicza się do efektu placebo). Do prowadzenia fototerapii stosuje się specjalnie skonstruowane lampy. Naświetlania przeprowadza się na ogół w godzinach porannych, bezpośrednio po przebudzeniu, przez około pół godziny dziennie. Natężenie stosowanego światła powinno wynosić powyżej 2500 luksów (Terman i współaut. 1995). W praktyce stosuje się obecnie zazwyczaj lampy pozwalające na uzyskania strumienia światła o natężeniu 7000–10 000 luksów na poziomie oczu pacjenta. Całe leczenie powinno trwać, co najmniej 14 dni, ponieważ muszą minąć, co najmniej 2 tygodnie, aby można było rozstrzygnąć, czy u danego pacjenta terapia światłem jest skuteczna. Jednak u tych chorych, u których fototerapia jest skuteczną metodą postępowania, leczenia na ogół nie można przerwać po upływie 14 dni, a wręcz przeciwnie — najczęściej konieczna jest terapia podtrzymująca aż do wiosny. Fototerapia stosowana rano okazała się najskuteczniejszą metodą leczniczą w stosunku do depresji sezonowej (Eastman i współaut. 1998, Lewy i współaut. 1998, Terman i współaut. 1998b).

 

Należy pamiętać, iż jeżeli doświadczasz obniżonego nastroju w stopniu wyraźnie nieprawidłowym dla ciebie utrzymującego się przez większość dnia i prawie każdego dnia, w zasadzie niepodlegającego, wpływowi wydarzeń zewnętrznych i utrzymujący się, przez co najmniej 2 tygodnie, utraty zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają przyjemność oraz zmniejszonej energii lub zwiększonej męczliwości, zawsze należy skonsultować się ze swoim lekarzem.,

 

Mgr Anna Kubińska

 

Bibliografia:

  1. Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., & Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, 2(3), 222-235. doi:10.5502/ijw.v2i3.4.
  2. Święcicki Ł., (2007), Depresja zimowa – epidemiologia, etiopatogeneza, objawy i metody leczenia, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 1(7): 15 – 21.
  3. Terman M., Lewy A. J., Dijk D.-J., 1995. Light therapy for sleep disorders: Consensus report, IV; Sleep phase and duration disturbances. Biol. Rhythms 10, 136–147.
  4. Terman M., Terman J. S., Ross D. C., 1998b. A controlled trial of timed bright light and negative air ionization for treatment of winter depression. Gen. Psychiatry 55, 875–882.
  5. Vernon, M., Wellbeing (2014). Published by Routledge 2 Park Square. Milton Park. Abingdon. Oxon OX14 4RN.
  6. World Health Organization. (1997). WHOQOL Measuring Quality of Life. Geneva: World Health Organisation.

Netografia:

https://charaktery.eu/artykul/jesienna-melancholia (27.09.21)

Related Articles

Obturacyjny Bezdech Senny – badanie Poligraficzne

Obturacyjny Bezdech Senny – badanie Poligraficzne

To co powinieneś wiedzieć o swojej chorobie

To co powinieneś wiedzieć o swojej chorobie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline