Diagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Pracownia endoskopowa

Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do wykonywania gastroskopii, rektosigmoidoskopii oraz kolonoskopii. Badania wykonujemy techniką wideo, przy pomocy sprzętu przodującej firmy w zakresie aparatury do badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

Pracownia nieinwazyjnych badań kardiologicznych

W pracowni wykonywane są badania echokardiograficzne, próby wysiłkowe, monitorowanie 24 godzinne EKG oraz ciśnienia tętniczego / badania holterowskie / na potrzeby poradni kardiologicznej. Wykonujemy również badania na potrzeby poradni kardiologicznej dla dzieci: holterowskie u dzieci oraz echokardiograficzne u dzieci, noworodków i niemowląt przy użyciu odpowiedniej sondy do takich badań.

Pracownia USG

Badania ultrasonograficzne są najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ludzkiego ciała. Są to badania nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjenta – do ich przeprowadzania nie ma żadnych przeciwwskazań. Może być powtarzane nawet w krótkich odstępach czasowych. W Pracowni USG Centrum Medycznego Eskulap wykonywane są badania ultrasonograficzne: narządów wewnętrznych

Pracownia RTG

Badanie RTG jest najstarszą, nieinwazyjną metodą obrazowania ludzkiego ciała za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Pomimo iż w chwili obecnej wykorzystuje się nowocześniejsze metody, to w diagnostyce wielu chorób wciąż pozostaje niezastąpione. Pracownia RTG wykonuje badania na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych zarówno naszej placówki jak i innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów indywidualnych.

Punkt pobrań
Pracownia audiometryczna

W pracowni audiometrycznej prowadzonej przez firmę ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. Protetyka Słuchu wykonywane są badania okresowe słuchu na potrzeby Medycyny Pracy Eskulap Centrum Medycznego. Firma ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. Protetyka Słuchu przeprowadza też badania słuchu i dobór aparatów słuchowych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.