Zapraszamy do udziału w Programie Profilaktyka 40 plus
https://www.gov.pl/web/psse-slupca/profilaktyka-40-plus-materialy

Zapraszamy do udziału w Programie Profilaktyka 40 plus

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Program realizowany jest przez NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia.

Pakiet 40 PLUS – kto może skorzystać?

Program Profilaktyka 40 PLUS obejmuje zarówno kobiety i mężczyzn po 40. roku życia. Każdy pacjent przed wykonaniem badań laboratoryjnych podlega pomiarowi ciśnienia tętniczego krwi, obwodu w pasie, masy ciała i wzrostu – w celu wyliczenia wskaźnika BMI (wskaźnik nadwagi/otyłości). Lista badań laboratoryjnych dla pacjenta generowana jest po wypełnieniu ankiety lub po telefonicznym udzieleniu odpowiedzi na zadawane przez konsultanta pytania, bądź wygenerowane w placówce .

Badania dedykowane kobietom to:

 • morfologia krwi obwodowej;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo wykonanie pełnego profilu lipidowego;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • oznaczenie aktywności enzymów – ALT, AST i GGTP;
 • stężenie kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • stężenie kwasu moczowego we krwi;
 • badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Badania dedykowane mężczyznom to:

 • morfologia krwi obwodowej;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo wykonanie pełnego profilu lipidowego;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • oznaczenie aktywności enzymów – ALT, AST i GGTP;
 • stężenie kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • stężenie kwasu moczowego we krwi;
 • badanie na obecność krwi utajonej w kale;
 • PSA – marker choroby nowotworowej prostaty.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serc

JAK SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PAKIETU BADAŃ?

 

KROK 1

W celu uzyskania skierowania na bezpłatne badania laboratoryjne w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta i wypełnić ankietę lub odpowiedzieć telefonicznie na pytania zadawane przez konsultanta (infolinia: 22 735 39 53)  lub jeżeli nie korzystasz z IKP, przyjdź na umówione spotkanie  a my wygenerujemy skierowanie na badania za CIEBIE!

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/profilaktyka-40-plus-0

KROK 2

W zależności od udzielanych na pytania odpowiedzi zostanie wygenerowana lista badań laboratoryjnych oraz kod skierowania. Na podstawie numeru PESEL oraz kodu skierowania zostanie zrealizowana usługa pobrania krwi i wykonane zostaną badania laboratoryjne z powierzonego materiału (mocz, krew, kał).

Należy pamiętać, aby na badania zgłosić się na czczo!

KROK 3

Zgłoś się na badania do placówki  C.M. Eskulap w Ciechanowie, która realizuje program. Weź ze sobą dowód osobisty.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu:   500 103 310 

KROK 4

Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobiłeś badanie.

Skonsultuj wyniki badań ze swoim lekarzem POZ

W razie wątpliwości zostaniesz skierowany na dalszą diagnostykę

 

Pamiętaj!

Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego leczenia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Related Articles

To co powinieneś wiedzieć o swojej chorobie

To co powinieneś wiedzieć o swojej chorobie

Krok do zdrowia

Krok do zdrowia

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline