Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

Medycyna Rodzinna

Medycyna Rodzinna

WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD

Ciechanów dnia 9.09.2020 roku

 

Na podstawie § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ustalam:

 

WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD W ESKULAP CENTRUM MEDYCZNYM W CIECHANOWIE

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 

1. Każde świadczenie zdrowotne w Eskulap CM przy użyciu systemu łączności telefonicznej udzielane jest  po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.

2. Zalecane jest umawianie na świadczenie zdrowotne na drodze telefonicznej,jeśli nie jest to możliwe osobiście lub przez osoby trzecie.  Podczas  rejestracji pacjent  (lub osoba przez niego upoważniona) zgłasza  potrzebę zdrowotną pracownikowi Rejestracji/Pielęgniarce/Położnej. Pracownik  Rejestracji/Pielęgniarka/Położna podczas umawiania Pacjenta na wizytę jest zobowiązany:

a. rozpoznać potrzebę zdrowotną,

b. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,

c. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,

d. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.

3. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.

4. Rejestracja pacjentów do lekarzy POZ odbywa się pod numerem telefonu 23-6618400 w. 1

5. Rejestracja pacjentów do pielęgniarki POZ odbywa się pod numerem telefonu 23-6618400 w. 3

6. Rejestracja pacjentów do położnej POZ odbywa się pod numerem telefonu 23-6731094

7. Teleporady udzielane są w formie porady telefonicznej. Lekarz/Pielęgniarka/Położna  kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym terminie wizyty.

8.Pracownik udzielający teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych przez niego w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru (np. Nr PESEL, adres zamieszkania)

9. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny powinien kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.

10. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna na podstawie wywiadu dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala  czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

11. Podczas udzielania teleporady - dla zapewnienia warunków gwarantujących poufność – w gabinecie nie przebywają osoby nieuprawnione do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu łączności telefonicznej w związku z udzieleniem teleporady.

 

KWESTIE MEDYCZNE

 

1. Należy pamiętać, że zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej przy udzielaniu teleporady są takie same, jak w przypadku innych świadczeń. Należy dołożyć wszelkiej staranności oraz postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

2. Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wynikać z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji.

3. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe   jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.

4. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

5. Do teleporady pacjentów chorych przewlekle należy przygotować się, analizując posiadaną dokumentację pacjenta, zwracając przede wszystkim uwagę na to, czy pacjent  ma wdrożone leczenie na wszystkie rozpoznane schorzenia, tak aby nie dochodziło  do przerwania leczenia chorób przewlekłych. Jeśli jest taka możliwość, warto sprawdzić stan realizacji recept przez pacjenta.

6. Osobiste wizyty pacjentów, w tym pacjentów pediatrycznych, powinny być realizowane w następujących przypadkach:

a. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,

b. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,

c. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),

d. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

7. Teleporady u dzieci powinny być realizowane z dużą ostrożnością. Należy pamiętać, że u dzieci przebieg choroby, a zwłaszcza infekcji, może szybko doprowadzić do zmiany stanu dziecka z dobrego do ciężkiego.

Podczas teleporady, poza standardowym postępowaniem, należy uwzględniać następujące elementy:

a. doświadczenie rodziców oraz ich zdolność do właściwej opieki i obserwacji dziecka,

b. wywiad zbierany od rodzica/opiekuna dziecka może być mniej pewny, niż zbierany bezpośrednio jak w przypadku dorosłego pacjenta,

c. szczególną ostrożność należy wykazać w przypadku występowania objawów takich jak: utrzymująca się gorączka, senność lub nadmierne pobudzenie, silny ból głowy, niewyjaśniona wysypka, silny ból brzucha, powtarzające się wymioty/biegunka, trudności/niechęć w przyjmowaniu płynów, cechy odwodnienia.

8. Wizyty osobiste powinny być realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

Materiały źródłowe:

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.08.2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

 

 

                                 Prezes Zarządu                                                   Dyrektor ds. medycznych

                                  Anthony Krol                                                    lek. Jerzy Marian Sadowski

Powrót

Wyszukiwarka

Aktualności

Pakiety badań kontrolnych

2021-08-19 Czytaj dalej

Kontakt

Zadzwoń
23 661 84 00

newsletter

zapisz sie na nasz newsletter